Hovedbestyrelsen anbefaler et ja til OK 11

Hovedbestyrelsen anbefaler medlemmerne at stemme for
overenskomsten. 

Hovedbestyrelsen har på møde den 2. marts 2011 behandlet
overenskomstresultatet. Hovedbestyrelsen anbefaler medlemmerne at
stemme for overenskomsten.

Hovedbestyrelsen lægger afgørende vægt på, at det lykkedes at
fastholde muligheden for at stoppe som 63-årig. Finansministeren
havde lagt op til en væsentlig større forringelse. Det er et godt
resultat, at vi undgik, at vores medlemmer skal blive i jobbet til
de fylder 65 eller 67 år. Ændringen betyder, at den pligtige
pensionsalder ved 63 år ændres. Fremover er det ikke en pligt, men
en ret. En fængselsbetjent kan altså fortsat vælge at stoppe som
63-årig, men han eller hun har ikke pligt til det.

Forligets lønramme var smal, men forventelig og det bedst
opnåelige resultat i lyset af den generelle økonomiske situation og
en privat sektor, som er ramt af finanskrisen. Det var et centralt
krav, at flest mulige penge skulle gå til generelle lønstigninger,
så der kunne sikres den bedst mulige lønudvikling for den
enkelte.
Aftalen betyder, at i år 1 betaler vi det, vi skylder pga., at vi i
sidste overenskomstperiode var lønførende. Og i år 2 sikrer vi
reallønnen i forhold til Finansministeriets skøn over den private
lønudvikling. Dette sammen med en kun 2-årig overenskomstperiode
gør de generelle lønstigninger acceptable i situationen.

Finansministeren havde lagt op til øget arbejdstid og mere
fleksible arbejdstidsregler. Disse stærkt profilerede krav fik
ministeren ikke igennem. Tilsvarende fik ministeren heller ikke sit
krav om øget lokalløndannelse igennem.

Kim Østerbye
forbundsformand