Høringssvar om nedsættelse af den kriminelle lavalder

Forbundets høringssvar om nedsættelse af den kriminelle
lavalder

Forbundet har fremsat sine bemærkninger til lovforslaget om
ungdomskriminalitet, herunder nedsættelse af den kriminelle
lavalder.


Læs høringssvaret her

Kim Østerbye
forbundsformand