Højere offentlig lønvækst

Højere offentlig lønvækst

Danmarks Statistik har offentliggjort lønindekset for den
offentlige sektor for 2. kvartal 2012 (maj måned). 

Lønudviklingen på årsbasis lå for de statsansatte i andet
kvartal på et markant højere niveau end i det foregående
kvartal. De årlige lønstigninger udgjorde i andet kvartal
1,8 pct. Til sammenligning var væksten i lønnen på årsbasis i
første kvartal kun på 0,3 pct. 

Med en inflation omkring 2,5 pct. er der imidlertid tale om et
fald i reallønnen. Hele arbejdsmarkedet – både det private og
det offentlige – oplever i øjeblikket faldende realløn.

Se mere her

Kim Østerbye
forbundsformand