Hjælp de syge – men kald det ikke pjæk

Direktøren sætter fokus på sygefraværet i sit seneste nyhedsbrev. Det hilser vi med tilfredshed i Fængselsforbundet. Sygefraværet er alt for højt i Kriminalforsorgen.

Vi undrer os dog over Johan Reimanns overskrift på sit indlæg. Overskriften lyder: “Vi vil ikke have pjæk – for vi vil gerne hjælpe de syge”. 

Med denne tekst insinuerer direktøren, at sygemeldte medarbejdere slet
ikke er syge, men at de pjækker.

Det er en underlig måde at indlede en ny sygesatsning på. Direktøren burde vide, at dialog – ikke mistænkeliggørelse – er grundlaget for en god sygepolitik. Så derfor denne opfordring til direktøren: Hjælp de syge, men kald det ikke pjæk.

Kim Østerbye
forbundsformand