Historikere opfordrer Folketinget til at redde Vestre Fængsels museum

Løsningen er ligetil i to byhistorikeres øjne. Men den kræver et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kriminalforsorgen, der endnu ikke er lykkedes. Så nu har byhistorikerne skrevet til Folketingets Retsudvalg. 

Det er planen, at Museet ved Vestre Fængsel har sidste åbningsdag den 10. december 2019. Lokalerne skal bruges til at huse de transportbetjente, der for nyligt er rykket ind på fængslet. Den plan vil byhistorikerne Allan Mylius Thomsen og Nikolaj Bøgh dog gerne forpurre.

De foreslår derfor, at Københavns Kommune stiller nærliggende bygninger til rådighed for museet.

Det har de beskrevet i et brev til Folketingets Retsudvalg. Deres henvendelse støttes af fire gruppeformænd fra Københavns Borgerrepræsentation fra partierne Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre. I brevet skriver de:

”Vestre Fængsel blev opført af Københavns Kommune i 1895. Derfor ejer kommunen de fleste af grundene omkring fængslet. Nærmeste nabo er de gamle sporvognsremiser og HTs administrationsbygninger ved Vester Fælledvej. Her vil opholdslokaler til chaufførerne til fangetransporter, eller selve museet, med held kunne placeres. Herved bevares den unikke samling, og store faktuelle viden om det københavnske fængselsvæsen.”

Løsningen kræver, at der skabes kontakt mellem Københavns Kommunes teknik– og miljøforvaltning og Kriminalforsorgen, men det indtil videre ikke lykkedes.

”Derfor appellerer undertegnede til Folketingets retsordførere og kommunalpolitiske kollegaer om at prøve at gå ind i sagen, med det formål, at en aftale mellem Københavns Kommune og Kriminalforsorgen kan opnås, så det unikke museum kan bevares i København,” slutter Allan Mylius Thomsen og Nikolaj Bøgh deres brev.

Af Maria Hamilton


Allan Mylius Thomsen er historiker med særlig interesse for København. arrangerer 300 byvandringer om året og er forfatter til 36 bøger. Han sidder også i Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten

Nikolaj Bøgh er ligeledes forfatter til flere historiske bøger og sidder i kommunalbestyrelsen for de Konservative i Frederiksberg Kommune.