Her er taskforcens 17 forslag

Justitsminister Søren Pape Poulsen nedsatte i januar 2017 en taskforce, som skulle komme med forslag til, hvordan man styrker sikkerheden i landets fængsler.

Arbejdsgruppen er nu kommet frem til 17 forslag:
 • Skærpet disciplinærstraf og praksis for overførsel til lukket institution.
 • Anbringelse af rocker- /bandemedlemmer.
 • Øget brug af urinprøver på mistanke og færre stikprøvevise urinprøver.
 • Logistik i forbindelse med transport af indsatte.
 • Styrket vidensindsamling fra udlandet.
 • Risiko- og analysebaserede visitationer.
 • Videoovervågning af fællesarealer.
 • Bodycams og dashcams.
 • SINE-kommunikation.
 • Styrket uddannelse i transport på fængselsbetjentuddannelsen.
 • Beskyttelse af medarbejderidentitet.
 • Psykisk syge indsatte.
 • Kollegial og ledelsesmæssig opfølgning efter voldsepisoder mv.
 • Styrket statistik og ledelsesinformation.
 • Værktøj til daglig risikovurdering af de indsatte mv.
 • IT-understøttelse til efterretnings- og analysearbejde.
 • Ny rotationsordning for fængselsbetjente på særligt belastede afdelinger.
Justitsministeren, Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet har her til morgen udsendt en fælles pressemeddelelse om taskforcens forslag og en plan for håndtering af bemandingssituationen.

Læs pressemeddelelsen her.