Her er flerårsaftalens hovedpunkter

Der blev i går aftes indgået et politisk forlig om Kriminalforsorgens økonomi for de næste fire år. Aftalen tilfører i alt cirka 4 milliarder kroner til nye initiativer.

En lang række af Fængselsforbundets ønsker er med i aftalen. Det gælder blandt andet: Flere fængselsbetjente. Stop for SU for elever. Styrkelse af fagligheden. Mere fokus på fastholdelse. Mere indflydelse for personalet. Mere efteruddannelse. Bedre arbejdsmiljø. Bedre sikkerhed. Og større konsekvens overfor voldelige indsatte.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen, mener, at aftalen løfter arbejdsvilkårene for forbundets medlemmer væsentligt:

“Det her er et rigtigt godt fundament for at bringe Kriminalforsorgen på fode igen. Fængselsforbundet vil gerne kvittere til aftaleparterne. Det er positivt, at de med denne aftale tager ansvar for den situation, som Kriminalforsorgen står i,” siger han.

Læs aftalens punkter nedenfor eller læs hele aftalen her


FLERE FÆNGSELSBETJENTE

Kurven skal knækkes. Der skal være flere fængselsbetjente i stedet for færre. Derfor skal rekrutteringsindsatsen styrkes yderligere. Kriminalforsorgen forventer en nettotilgang på 300 fængselsbetjente frem til 2026. Der vil dermed være ca. 2.250 fængselsbetjente til den tid.

Flere betjente skal opnås med:

 • Fuld basisløn i hele uddannelsesperioden for både fængsels- og transportbetjente. SU’en droppes i skoletiden
 • Etablering af to nye skoler. En i Nykøbing Falster og en såkaldt pop-up skole som oprettes i områder i landet, hvor der mangler flest betjente (den første forventes at åbne på Fyn til næste år)
 • Forbedring af fængselsbetjentuddannelsen og etablering af en merituddannelse
 • Bedre støtte af betjentelever i praktikperioder

Det fremgår af aftalen, at politikerne løbende ønsker at blive orienteret om antallet af fængselsbetjente, så der kan iværksættes yderligere tiltag om nødvendigt.


MERE FOKUS PÅ FASTHOLDELSE

Kriminalforsorgens store problem er, at for mange betjente forlader jobbet. Derfor skal arbejdsvilkårene styrkes, så flere kollegaer vælger at blive. Det skal blandt andet sikres med:

 • Bedre muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse
 • Større frihed til den enkelte fængselsbetjents faglige skøn
 • Mere tid til kerneopgaven
 • Etablering af et internt psykologkorps
 • Styrkelse af supervisionsordningen

FLERE PLADSER

Kriminalforsorgens kapacitet øges med 326 pladser frem til 2025. Herunder 250 lukkede pladser og 82 åbne pladser og 12 arrestpladser. Desuden etableres fire nye udslusningsfængsler.

På længere sigt skal pladsmanglen løses med:

 • Leje af 300 pladser i Kosovo
 • Udvidelsen af det i forvejen planlagte områdearresthus på Sjælland
 • Opførelse af et nyt topsikret fængsel

STYRKET SIKKERHED

Sikkerheden for personalet skal styrkes.

 • Der etableres flere skærpede sikkerhedspladser og en ny sikkerhedsklasse for de farligste indsatte
 • Straffen for vold mod fængselsbetjente forhøjes til det dobbelte
 • Der iværksættes et straffesystem med fokus på ret og pligt med en konsekvensordning for indsatte som bryder reglerne

STØRRE FOKUS PÅ RESOCIALISERING

Kriminalforsorgen skal være bedre til at resocialisere de indsatte. Det skal blandt andet sikres ved:

 • Nye uddannelsesafdelinger
 • Bedre mulighed for indsatte til at blive gældfri
 • Ny model for straffesagsomkostninger, der skal motivere dømte til at arbejde for et kriminalitetsfrit liv
 • Bedre vilkår for børn af indsatte
 • Øget deling af oplysninger med kommunerne og faste løsladelsesdage
 • Mulighed for samfundstjeneste i private virksomheder
 • Bedre samarbejde med civilsamfundet
 • Øget brug af alternative afsoningsformer
 • Bedre udslusning

Læs hele aftalen her


Bo Yde Sørensen kommenterer på flerårsaftalen