Har I brug for en gennemgang af pensionsreglerne?


Tjenestemandspensionen er som bekendt lige så kompliceret at sætte sig ind i som kvantemekanik. Derfor tilbyder forbundet at komme ud i institutionerne og gennemgå reglerne.

I onsdags var forbundssekretær René Larsen i Herstedvester Fængsel, hvor han gennemgik mange af de pensionsaspekter, man skal forholde sig til: Hvornår kan man gå på pension? Hvornår vil det være økonomisk bedst? Hvordan er optjeningsreglerne? Hvor stort er fratrækket i pensionen, hvis man vælger at gå på pension tidligere? Hvor meget kan man få i bonus, hvis man vælger at blive i jobbet? Og så videre.

Min A-kasse var også med på dagen og gennemgik efterløns- og dagpengereglerne.

Skriv til ff@faengselsforbundet.dk, hvis I har brug for at blive klædt bedre på i forhold til pensionen.