Halv kontingentsats til tidligere kollegaer med verserende arbejdsskadesager

Fængselsforbundets kongres har besluttet at indføre et kontingent til kollegaer, der er stoppet i jobbet, men som stadig har en igangværende arbejdsskadesag, som forbundet hjælper med.

Forbundet behandler i øjeblikket 188 arbejdsskadesager. Det er en betydelig omkostning for driften af forbundet, fordi sagerne både kræver store ressourcer internt og juridisk rådgivning fra eksterne advokater.

Halvdelen af disse sager har været knyttet til medlemmer, der er stoppet i jobbet og derfor er meldt ud af Fængselsforbundet og altså ikke længere betaler kontingent.

Det er ikke en holdbar model, for Fængselsforbundet vil gerne sikre, at alle medlemmer, der benytter sig af forbundets hjælp også er med til at opretholde det økonomiske fundament, der skal sikre en sund drift også i fremtiden.

Derfor har kongressen – tilsvarende andre fagforbund – besluttet at indføre et kontingent til denne gruppe af kollegaer.

Kontingentet er på cirka 240 kroner om måneden. Det svarer til halvdelen af det fulde kontingent på 474 kroner og dækker forbundets behandling af arbejdsskadesagen.

Det nye kontingent er trådt i kraft 1.  oktober 2019.