Hårde påstande mod fængselsfunktionærer

Hårde påstande mod fængselsfunktionærer

Jyllands-Posten skrev Påskesøndag en artikel, hvor der males et
stærkt negativt billede af fængselsfunktionærernes virke i fængsler
og arresthuse. Det påstås i artiklen, at Kriminalforsorgen skulle
være præget af negativt styrende fængselsfunktionærer, som
chikanerer indsatte og kollegaer. På baggrund af artiklen kræver
retsordførere fra flere partier nu, at justitsministeren undersøger
problemernes omfang.

Dansk Fængselsforbund mener ikke, at artiklen i Jyllands-Posten
afspejler hverdagen i Kriminalforsorgen. Dagligdagen i fængslerne
er ikke, som det påstås, styret af enkelte fængselsfunktionærer,
som provokerer, chikanerer og anvender magtmisbrug mod
indsatte.

Langt størstedelen af fængselsfunktionærerne udfører et dybt
sagligt arbejde uden provokationer og chikaner. Hvis der er enkelte
kollegaer, som fører deres egen retspolitik, så er det kollegaernes
og ledelsens pligt at sige fra overfor dem.

Dansk Fængselsforbund hilser en undersøgelse velkommen, så vi
kan få belyst problemerne og forhåbentlig få afvist, at
virkeligheden ser sådan ud i Kriminalforsorgen.

Kim Østerbye
Forbundsformand