Hård kritik af lønsedler

Kriminalforsorgens lønsedler er fulde af fejl og vanskelige at kontrollere. Det viser en undersøgelse blandt Fængselsforbundets medlemmer.

Der er god grund til at tjekke sin lønseddel hver måned, hvis man skal sikre sig, at alle ekstravagter, tillæg og ydelser er kommet med.

En ny spørgeskemaundersøgelse blandt Fængselsforbundets medlemmer efterlader nemlig et dårligt indtryk af Kriminalforsorgens lønudbetaling.

I undersøgelsen svarer 60 procent, at de oplever fejl i lønsedlerne i enten mindre grad, nogen grad eller høj grad.

Fejlene kommer til udtryk på mange måder. Det gælder både overarbejdsbetaling, løntrinsstigninger, normtimer, mf-timer, merrejsetid og tillæg.

Et medlem skriver for eksempel, at han konsekvent oplever fejl i timer og H-timer. En anden skriver, at han mangler udbetaling af overarbejde fra de seneste otte måneder. En tredje skriver, at der ofte er fejl i weekend- og aftentillæg.

Emnet er tydeligvis noget, som kan mærkes. Flere hundrede medlemmer kommenterer på spørgsmålet i undersøgelsen. Ikke én har en positiv oplevelse at berette om.

”Mine timer bliver ikke registreret, jeg får ikke de rigtige beløb udbetalt, og jeg bruger rigtig, rigtig mange timer på at tjekke op på VIT,” skriver et medlem.

 OPLEVER DU FEJL I DIN LØNSEDDEL?


VIT
Netop koblingen til det nye vagtplanlægningssystem er tilsyneladende hovedkilden til problemerne: ”Siden vi er gået over til VIT, har jeg ikke haft styr på mine timer,” skriver en kollega.

Medlemmerne påpeger blandt andet, at man ikke kan tælle timer i VIT, at systemet tilbageholder overtidstimer, hvis normtimer ikke er registreret, og at man ikke kan følge med i sine normtimer og p-tid ligesom i gamle dage.

”Jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke kan laves et system, som virker på samme måde som oversigten i det gamle VAT, hvor man nemt, hurtigt og overskueligt kunne se 34-35 timer, H- og T-tid og overarbejde. I dag har jeg intet begreb om, hvad der ryger ind og ud,” skriver en kollega.

Uoverskueligt
VIT gør det altså svært at kontrollere om beløbene på lønsedlen er rigtige eller forkerte. Nogle har ganske simpelt opgivet at forsøge og skriver som dette medlem: ”Jeg har opgivet at finde ud af det. Det er så uoverskueligt. Jeg har ellers siddet med timeregnskab i 15 år før dette.”

Andre har valgt at bruge tid på at sætte sig ind i det: ”Jeg har nu fået styr på mine timer, men det har været en lang, sej kamp, som har taget måneder.”

Nedslående
Det er Brian Hedensted – forbundets områdetillidsrepræsentant i Midt- og Nordjylland – som har taget initiativ til undersøgelsen. Han kalder undersøgelsens resultater for nedslående.

”Det er fuldstændig urimeligt, at man skal sætte sig ind i alle muligheder og teknikaliteter for at finde ud af, om lønnen er rigtig eller forkert. Det må kunne gøres bedre. VIT må indrettes på en måde, så vi nemt får overblik over vores timer. Vi har igennem længere tid været i dialog med direktoratet om en mere gennemskuelig løsning i visning af timer og tillæg. Det positive er, at de anerkender, at det her er noget, der skal prioriteres højt.”

Områdetillidsrepræsentanten er heller ikke imponeret over, at så mange kollegaer oplever fejl i lønnen: ”Det er bekymrende, at fejlene er så udbredte, og at mange oplever, at det tager lang tid for at få fejlene rettet. Når der sker fejl, så skal det rettes hurtigt. Kollegaerne skal ikke vente op til 5-10 dage på at få deres penge.”

”Det er fuldstændig urimeligt, at man skal sætte sig ind i alle muligheder og teknikaliteter for at finde ud af, om lønnen er rigtig eller forkert. Det må kunne gøres bedre,” siger områdetillidsrepræsentant, Brian Hedensted

Ny saldovisning og fejlretning
Kriminalforsorgen er opmærksom på, at medarbejdere har oplevet problemer med læsning af deres saldo i VIT. Enhedsleder for bemanding i center for økonomi og kapacitet Ole Kjeld Hansen oplyser, at de derfor har været i dialog med medarbejdere, Fængselsforbundet og tjenestetidsenhederne.

”Vi arbejder på at justere saldovisningen, så den i højere grad viser det, som vores medarbejdere har brug for at vide. Allerede I sensommeren forventer vi, at den nye saldovisning er klar. Det vil gøre det lettere for vores medarbejdere at overskue de forskellige vagter og ydelser.”

Ole Kjeld Hansen er også opmærksom på, at der har været fejl på lønsedler efter implementeringen af VIT.

”Fejlene er blandt andet opstået som en konsekvens af, at systemet har været nyt for alle brugere, ligesom vi efter idriftsættelsen desværre er blevet opmærksomme på enkelte fejl i systemets opsætning. Vi arbejder naturligvis meget målrettet på at sikre kontrolrutiner og andre tiltag, der kan bidrage til at mindske risikoen for, at der opstår fejl på lønsedler fremover,” siger han og tilføjer: ”Derudover vil jeg opfordre til, at man henvender sig til sin institution eller tjenestetidsenhed, hvis man har spørgsmål til lønkørslen.”

Af Søren Gregersen