Grotesk: Chefen må gerne politianmelde sine medarbejdere uden at fortælle hvorfor

Det er utroligt, at loven tillader, at en arbejdsgiver behandler sin medarbejder så dårligt. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet til dagens dom i Østre Landsret.

Landsretten har netop stadfæstet en dom afsagt af Københavns Byret i en sag mellem Fængselsforbundet og Kriminalforsorgen.

Fængselsforbundet havde anlagt sagen for et medlem, som uberettiget blev anklaget for bedrageri med sin lønudbetaling. Sagen var grundløs og Kriminalforsorgen havde ikke fortalt medlemmet, hvorfor han blev politianmeldt.

Det faktum – at han ikke blev orienteret om hvilke forhold, som begrundede mistanken – mente Fængselsforbundet, var ansvarspådragende for Kriminalforsorgen. Dagens dom viser, at dette ikke er tilfældet i juridisk forstand.

Fængselsforbundet er meget ærgerlig over udfaldet: “Det er grotesk, at en arbejdsgiver har lov til at behandle sin medarbejder så dårligt. Det må høre til almindelig anstændighed, at man fortæller, hvorfor man politianmelder en af sine ansatte,” siger forbundssekretær René Larsen.

Han mener,  at dommen bør giver stof til eftertanke i Kriminalforsorgen: “Det kan godt være, at Kriminalforsorgen ikke har gjort noget forkert juridisk, men det har de moralsk. Jeg håber, de fremover ikke politianmelder medarbejderne i blinde – og hvis de alligevel gør det, i det mindste fortæller medarbejderne hvorfor.”

Yderligere information, René Larsen, 72 55 99 93.

Se landsrettens pressemeddelelse om sagen her.