Gravid og fængselsbetjent

Gravid og fængselsbetjent

Forfatter(e): Henning Bjerregård Bach

Udgiver: SFI

Udgivelsesdato: 21.05.2010

Sprog: Dansk

ISSN: 1396-1810

ISBN: 978-87-7487-968-8

Sidetal: 36

Rapporten udkommer kun som netpublikation til download.

 
Download rapport »

 

 20100527 - gravid og faengselsbetjent

 

 

  

Rapporten beskriver gravide fængselsbetjentes oplevelser af
deres graviditetsforløb, mens de var beskæftiget ved et af
Kriminalforsorgens fængsler. Rapporten bygger på interviews med 67
nybagte mødre og er bestilt og finansieret af
Kriminalforsorgen.

Undersøgelsen bygger på samme spørgeskema, som der blev brugt i
en landsdækkende, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af gravides
sygefravær. Den landsdækkende undersøgelse er bestilt og
finansieret af Beskæftigelsesministeriet, og resultaterne er
beskrevet i SFI-rapport 10:07.

Nærværende undersøgelse viser, at gravide fængselsbetjente
gennemsnitligt er syge- eller fraværsmeldt i 69 arbejdsdage under
deres graviditet. Sammenlignet er de repræsentative gravide kun
fraværende i 29 arbejdsdage.

Derudover viser undersøgelsen, at 17 pct. af de gravide
fængselsbetjente oplevede at være udsat for vold under
graviditeten. Det er et højt tal i sammenligning med, at kun 4
pct. af de repræsentative gravide har været udsat for vold. I
enkelte andre arbejdsfunktioner fx ved visse sociale
institutioner oplever gravide også en del vold. Besvarelserne
bygger på de gravides egen definition af, hvad vold er.

(kilde SFI 27.05.2010)

Ina Rasmussen
Forbundskasserer