Godt Arbejde – Rentzmann og Østerbye tager landet rundt

Godt Arbejde – Rentzmann og Østerbye tager landet rundt

Alle medlemmer kan snart møde direktør William
Rentzmann og forbundsformand Kim Østerbye om forbedret
arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen

Efter Godt Arbejde! Camp 06 har der været sagt og skrevet
meget om bestræbelserne på at forbedre arbejdsmiljøet på vore
tjenestesteder. “Færre klik” på IT-området, Tankedag,
Lederevalueringer og Supervision
er nogle af de tiltag, der
snart er synlige beviser på at der sker noget.

Skriftlig information fra både direktoratet og forbundet er
naturligvis nødvendigt, men ofte sidder læseren tilbage med en
række spørgsmål, som man ikke lige fik svar på.

Resultaterne fra Camp’en var mange, og der er en løbende proces
med at få de enkelte projekter på skinner: Nogle projekter er
i fuld gang, mens andre er under forberedelse. Nogle projekter
er på stand-by og andre skal overvejes endnu engang.

Da arbejdsmiljøforbedringerne vedrører alle medarbejdere i
Kriminalforsorgen er det meget vigtigt, at alle har kendskab
til hvad der foregår og hvad der kommer til at foregå. Derved
kan alle, både ledere og medarbejdere, medvirke til en positiv
gennemførelse af de tiltag, der bliver afgørende for vores
udvikling og fremtidige arbejdsmiljø. Det er helt nødvendigt
at alle forbundets medlemmer deltager aktivt på de enkelte
tjenestesteder, når de forskellige tiltag iværksættes.

Dansk Fængselsforbund tror på at vi kan skabe et bedre
arbejdsmiljø, men der er langt fra Future Camp’ens tegnebræt
og til den virkelighed, der til daglig sætter sine spor på
krop og sjæl hos medarbejderne.

For at skabe det bedst mulige udgangspunkt for gennemførelsen af
de kommende forandringer, afholdes der en række regionale
møder, hvor direktør William Rentzmann og forbundsformand Kim
Østerbye vil informere nærmere om blandt andet Kriminalforsorgens
værdier og de 8 krav til god ledelse i Kriminalforsorgen.

Ud over direktøren og forbundsformanden vil også nogle af de
øvrige medlemmer af formandsudvalget være til stede på
møderne.

Dansk Fængselsforbund vil opfordre alle medlemmer til at
deltage i et af de regionale møder og få informationerne
direkte fra de ansvarlige for processen med forbedringerne i
arbejdsmiljøet.

Informationsmøderne afholdes:

Dato:                                    
Tid:     
                    
Sted:
Ons den 14. marts 2007     Kl. 14.00 –
16.00     Statsfængslet på Søbysøgård
Ons den 11. april 2007       Kl.
15.00 – 17.00     Sydsjælland*
Fre  den 27. april 2007       Kl. 14.00 –
16.00      Vestsjælland*
Tor  den 10. maj 2007        Kl. 15.00 –
17.00      Nordjylland*
Tir   den 22. maj
2007        Kl. 15.00 –
17.00      København*
Fre  den 22. juni 2007        Kl. 15.00 –
17.00      Midtjylland*
Tir  den 26. juni 2007         Kl. 15.00
– 17.00      Sydjylland*

* Den nøjagtige adresse for mødets afholdelse vil kunne ses på
direktoratets intranet i god tid inden mødet.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig møderne – mød
blot frem!

Kim Østerbye
Forbundsformand