God jul og godt nytår

Tak for et godt samarbejde i 2013. Et hektisk år, hvor den nye flerårsaftale i høj grad har optaget dagsordenen i Kriminalforsorgen.

Desværre har vi endnu ikke set så meget til aftalens positive elementer. Besparelserne og usikkerheden omkring reorganiseringen har domineret. Jeg håber, at vi i 2014 kommer til at mærke aftalens positive aspekter i form af flere pladser, bedre sikkerhed og nytænkning af betjentrollen.

2013 har også været et særligt år for Fængselsforbundet. Året igennem har vi fejret vores 100 års fødselsdag. Tak til alle som har bidraget til festlighederne, herunder de mange som deltog i jubilæumsreceptionen på Arbejdermuseet i sidste uge.

God jul og godt nytår!

Kim Østerbye
Forbundsformand

Bemærk: Forbundskontoret holder lukket i julen. Fra mandag den 23. december til og med fredag den 3. januar.