God jul og godt nytår

KÆRE MEDLEMMER, SAMARBEJDSPARTNERE OG KOLLEGAER

2014 blev året, hvor vi oplevede reorganiseringen folde sig ud. En del ansatte måtte flytte rundt på grund af nye stillinger. Det er langt fra overstået endnu, da vi har en ledelsesreform foran os og måske endda institutionssammenlægninger.

Året har også været præget af midlertidige lukninger af afdelinger og arresthuse. I sig selv er det jo positivt, at kriminaliteten er på vej ned. Men det er mindre positivt, at det stiller store krav til medarbejdere, som i nogle tilfælde skal flytte sig over ganske store afstande. 

2014 stod også i besparelsernes tegn og denne gang var det i høj grad vagtplanlægningen, som stod for skud. Det har trukket ganske store byrder ned over både betjente, værkmestre og de ledermedlemmer, som skulle håndtere besparelserne. Ingen ønsker overarbejde, som ikke kan udbetales, og flere steder er aftenvagterne blevet så korte, at det nærmest ikke kan lade sig gøre at opretholde sine 160 timers arbejdstid om måneden.
 
Det er et stort problem, at vagtplanerne er for tyndt bemandet. Det skaber beordret overarbejde flere steder. Samtidig vil jeg understrege, at overarbejde ikke er et gode. Arbejdstiden er 37 timer om ugen – ikke 50-60 timer. Det siger jeg ikke, fordi jeg ikke under jer pengene, men fordi det er et hårdt job at være ansat i Kriminalforsorgen, og det kræver, at man holder fri mellem vagterne for at lade op igen. Samtidig bør arbejdsgiveren selvfølgelig sikre, at der er tilstrækkeligt med folk på vagt til at dække de reelle opgaver, og ikke tænke kortsigtet og spekulere i overarbejde.
 
2015 bliver året, hvor reorganiseringen for alvor skal stå sin prøve, og områderne skal på plads både med arbejdsdeling opad og nedad. Det kommer til at kræve engagerede medarbejdere og en koncernledelse, som fungerer som en enhed. Men set fra min stol går det, trods små svipsere, den rigtige vej. Der er lavet et kæmpearbejde både lokalt og i koncern-HR for at hjælpe de fleste medarbejdere helskindet igennem.
 
I det nye år vil relationsarbejdet også stå højt på dagsordenen. Opgaven skal i centrum. Og der skal mere målrettet fokus på fangerne. Jeg mener, det er det rigtige. Det er måden, vi skaber større tryghed på. Det stiller store krav til os alle og formodentlig også en del nytænkning af måden at opfatte jobbet på. Jeg er sikker på, at det skal vi nok klare. Vi løser i forvejen en meget vigtig samfundsopgave.  Fængselsbetjente og værkmestre fås ikke bedre end i Danmark. Især når vi alle trækker på samme hammel.

En rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle. Både dem der skal arbejde, og dem der tilbringer juledagene sammen med familien.
 
På gensyn i 2015.

Kim Østerbye
Forbundsformand

BEMÆRK: FORBUNDSKONTORET HOLDER LUKKET I JULEN FRA MANDAG DEN 22. DECEMBER TIL OG MED FREDAG DEN 2. JANUAR.