God jul & godt nytår

Kære medlemmer, kollegaer og samarbejdspartnere

Julen er over os og 2015 går på hæld. Det har været et travlt år med overkapacitet, lukning af fængsler, reorganisering af Kriminalforsorgen og meget mere.

I foråret stod det klart, at mange år med pladsproblemer nu permanent er erstattet med pladsoverskud. Nogen må have regnet forkert, da de forsøgte at beregne tilstrømningen af nye indsatte til Kriminalforsorgen. Det har desværre store konsekvenser for mange af vores medlemmer, som er blevet nødt til at skifte tjenestested i løbet af året.

Men straks da vi troede, at der var for meget personale, tog sagen en ny drejning i efteråret. Kriminalforsorgen er som bekendt blevet udset til at hjælpe med at håndtere flygtningeproblemerne. Vridsløselille, Kærshovedgaard og Sjælsmark skal potentielt rumme flere tusinde flygtninge. Så nu mangler vi pludselig folk. Det bliver en kæmpe opgave, som langt hen ad vejen skal løses ved, at personalet skal have rigtigt meget overarbejde. Jeg håber, at arbejdsgiveren udviser samme fleksibilitet, som man forventer af personalet.

2015 har også været året, hvor Kriminalforsorgens store reorganisering er blevet iværksat. Områderne er oppe at køre og institutionerne indretter sig til en ny virkelighed. Velkommen til de nye institutionschefer.

Internt i Fængselsforbundet har vi gennemført en stor reorganisering, så forbundets organisation spejler Kriminalforsorgens. Vi har brugt mange kræfter på at få vores nye procedurer til at køre, så medlemmerne stadig har størst mulig indflydelse i forhold til arbejdsgiveren, og at vi fortsat leverer en professionel medlemsservice.

Jeg håber, at mange medlemmer dukker op til vores medlemsmøder rundt i landet i januar og februar. Her vil vi fortæller meget mere om forbundets nye organisation.

En rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle. Både dem der skal arbejde, og dem der er hjemme i julen.

På gensyn i 2016.

Kim Østerbye
Forbundsformand

BEMÆRK: FORBUNDSKONTORET HOLDER LUKKET I JULEN FRA MANDAG DEN 21. DECEMBER TIL OG MED FREDAG DEN 1. JANUAR.