God aftale

Forhandlingerne om flerårsaftalen for Kriminalforsorgen var ikke afsluttede, da novemberudgaven af fagbladet blev sendt til tryk.

Det var derfor ikke muligt at vurdere den endelige aftale i lederen i bladet. 

Nu er aftalen på plads. Aftalen endte med at blive stort set identisk med regeringens udspil. 

Vi kan glæde os over, at forligspartierne har lyttet til Fængselsforbundet. En række af de initiativer, som vi har efterlyst, er kommet med i aftalen. 

For det første: 200 nye pladser så presset lettes både i fængsler og arresthuse. Pladserne bakkes op af 120 til 150 nye stillinger. Desuden betaling for midlertidigt forhøjet belæg i form af postbesættelser og driftsudgifter. 

For det andet: Bedre sikkerhed; herunder 48 pladser til bandemedlemmer, sektionering af fælles- og beskæftigelsesafdelinger, flere narkohunde og sikring mod indsmugling. 

For det tredje: Styrket resocialisering af de indsatte; herunder flere penge til efteruddannelse af fængselsbetjente og værkmestre.

Taget i betragtning af at vi er midt i en økonomisk krise, hvor der skæres hårdt i den offentlige sektor, er det en rigtig god aftale. 

Selvfølgelig er alt ikke perfekt. De nye initiativer skal delvist finansieres af Kriminalforsorgens egen pengekasse. Sygefraværet skal nedbringes (hvordan?). Vagtplaner skal optimeres (det kunne lyde som mere alenearbejde). Og eleverne får fremover SU i skoleperioder. 

Det er selvfølgelig problemstillinger, som vi holder øje med. Men disse torne ændrer ikke ved, at aftalen overordnet set er god.

  

Med venlig hilsen 

Kim Østerbye