God aftale for landets fængelsbetjente

Det er en god aftale for landets fængselsbetjente. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet, efter der i dag er indgået en politisk aftale for Kriminalforsorgen.

Aftalen tilfører 600 millioner kroner til Kriminalforsorgen over de næste fire år. Penge som blandt andet går til at styrke sikkerheden med over 200 flere betjente og bedre sikkerhedsudstyr. De nye tiltag omfatter for eksempel to forstærkningshold med fængselsbetjente, som kan rykke ud med kort varsel og ekstra betjente til bandeafdelinger.

“Med aftalen lægges der op til at styrke bemandingen i Kriminalforsorgen. Det har været Fængselsforbundets primære ønske til den nye aftale. Der er i den grad brug for flere betjente på vagt for at dæmme op for forråelsen i fængslerne. Jeg er glad for, at politikerne har lyttet til os,” siger forbundsformand Kim Østerbye.

Formanden hæfter sig ved, at man har undgået en række af de besparelser, som blev foreslået forud for forhandlingerne. I en konsulentrapport blev der anbefalet besparelser for over 400 millioner kroner på Kriminalforsorgens budget.

“Jeg er glad for, at det er lykkedes os at undgå en udhuling af Kriminalforsorgen. Spareforslagene ville have smadret vores arbejdsplads. Nu kan vi håbe på, at vi i stedet kan vende den negtive udvikling med stigende vold og sygefravær,” siger formanden.

Konsulenternes spareforslag omfattede også lukninger af tre fængsler og en stribe arresthuse. Den politiske aftale endte ikke så drastisk.

“Som Fængselsforbundet ser det, er det meget vanskeligt at forestille sig, at der skal lukkes fængselskapacitet i det omfang, som er blevet foreslået. Med den store opgaveportefølje, som ligger i den meget ambitiøse aftale, vil der være brug for fængselskapacitet,” siger Kim Østerbye.

Aftalen omfatter etablering af et områdearresthus i nærheden af København med over 200 pladser. Det vil medføre lukninger af en række sjællandske arresthuse.

“Det er ærgerligt, at mange kollegaer kommer til at miste deres arbejdspladser i de små arresthuse. Samtidig må vi dog sige, at det giver mening at samle fangerne i et moderne byggeri med den sikkerhedsudfordring, som vi står over for i disse år,” siger Kim Østerbye.

Yderligere information: Kim Østerbye, 72 55 99 99.

Læs aftaleteksten her.