Gejstlig betjening – høringssvar til DfK

Gejstlig betjening – høringssvar til DfK

Til hovedbestyrelsen til orientering.

Rapporten om gejstlig betjening af indsatte i Kriminalforsorgen
har været sendt til udtalelse i lokalafdelingerne. På baggrund
af de indkomne svar har forbundskontoret i dag
sendt høringssvar til direktoratet.
 
Du kan læse høringssvaret her.

Kim Østerbye
Forbundsformand