Fradrag for dit kontingent fordobles

Et folketingsflertal er tæt på at forhøje loftet for fradrag for fagforeningskontingent fra 3.000 til 6.000 kroner om året.

I dag førstebehandler Folketinget nemlig et forslag fra regeringen som led i finanslovsforliget. Alt tyder på, at der er et snævert flertal for at fordoble fradraget for fagforeningskontingent. 

Forslaget vil koste omkring 500 millioner kroner, som kommer landets lønmodtagere til gode: herunder også Fængselsforbundets medlemmer.

Anden og tredie behandling finder sted den 16. og 19. december. 

Læs om forslaget her

 

Med venlig hilsen

Kim Østerbye
Forbundsformand