Fortsat penge til Forebyggelsespakker i 2014

Fængselsforbundet har sikret ny pulje på 5 mio. kr. til forebyggelsespakker til Kriminalforsorgen.

I december 2012 fik Kriminalforsorgen en særlig bevilling på 15 mio. kr. til forebyggelsespakker – puljen kunne kun søges af institutioner i Kriminalforsorgen.  Denne reserverede pulje blev afsat, fordi vores branche anses for at være særligt nedslidningstruet og ”pakkerne” blev derfor udviklet specielt til at forebygge psykisk og fysisk nedslidning hos fængselspersonale. Det er Arbejdstilsynet, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Forebyggelsesfonden, der er ansvarlige for indholdet af ”pakkerne”.

I løbet af 2013 gik det ikke så stærkt med at bruge pakkerne – forbundet vurderede i november 2013, i et brev til LO´s repræsentanter i Forebyggelsesfondens bestyrelse, at det i høj grad var tidspres lokalt, på grund af andre planlagte aktiviteter og (naturligvis) – reorganiseringen, der var årsagen til, at kun godt 8.5 mio. kr. blev brugt. Vi var naturligvis ærgerlige over, at så gode muligheder ikke udnyttes til gavn for både arbejdsmiljøet og dermed også økonomien.

Normalt bortfalder en sådan reserveret bevilling ved årets udgang og pengene ville dermed være tabt for Kriminalforsorgen.

Forebyggelsesfondens bestyrelse har imidlertid lyttet til vores anbefalinger om at afsætte en ny reserveret pulje til Kriminalforsorgen og dermed sikre, at der også i 2014 bliver mulighed for at styrke indsatsen mod psykisk og fysisk nedslidning.

Forebyggelsesfonden har tildelt Kriminalforsorgen 5 mio. til forebyggelsespakker i 2014. Forebyggelsespakkerne afvikles efter samme drejebog som i 2013.

Vi er meget tilfredse med, at det lykkedes at få en ny reserveret pulje og opfordrer institutionerne til at benytte sig af muligheden. Husk – et godt arbejdsmiljø gavner både medarbejdere og institutionen,  i form af bedre trivsel, bedre fastholdelse af medarbejderne og lavere sygefravær.

Mange arbejdsmiljøhilsener

Ina Rasmussen Fængselsforbundet

OBS: Du kan læse flere arbejdsmiljønyheder under menupunktet arbejdsmiljø på forbundets hjemmeside – her kan du også tilmelde dig forbundets arbejdsmiljønyhedsbrev