Forslag: Lad os bruge Møgelkær som midlertidigt uddannelsessted

Møgelkær Fængsel bliver lagt i dvale på ubestemt tid. Nu foreslår Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant i Midt- og Nordjylland, at bygningerne bliver udnyttet som midlertidigt uddannelsessted for fængselsbetjente for at dæmme op for det massive bemandingsproblem.

Indtil det bliver besluttet, hvad der videre skal ske med det åbne fængsel i Møgelkær, har Kriminalforsorgen pligt til at vedligeholde bygningerne. Derfor har Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant i Midt- og Nordjylland, Brian Hedensted, fået en idé: ”Lad os bruge Møgelkær som midlertidigt uddannelsessted!”

”Det er svært at rekruttere nok betjente til at opretholde balancen mellem til- og afgang. I Midt – og Nordjylland er der i løbet af det sidste år blevet taget 9.000 ekstravagter. Jeg tror, at vi med en skole i Jylland kan tiltrække folk, der ellers aldrig ville søge ind, fordi Birkerød er for langt væk, når man skal have et familieliv til at hænge sammen med tre måneders skoleophold i den anden ende af landet,” siger områdetillidsrepræsentanten.

Møgelkær Fængsel ligger tæt på Aarhus, Vejle, Horsens, Kolding og en lang række af Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse i Jylland og på Fyn, og netop derfor giver det i Brian Hedensteds optik mening at placere en skole dér.

”Jeg er ikke ude på at kritisere Uddannelsescenter Birkerød, de gør et godt stykke arbejde. Men vi mangler i den grad arbejdskraft. Jeg synes, vi skylder de betjente, der har knoklet de sidste to-tre år at komme med nogle alternative løsninger. Åbningen af en midlertidig skole er ikke løsningen på alt, men jeg tror, at udgifterne er større ved at blive ved, som vi gør nu. Betjentene tærer ikke på uanede mængder af ressourcer, og kan ikke tage ekstravagter til evig tid, så jeg håber, at man vil kigge på mit forslag og undersøge mulighederne for, at det kan føres ud i livet,” siger Brian Hedensted.

Løsningen på rekrutteringsproblemet ligger et andet sted
Anne Bunimowicz er uddannelseschef på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter og giver Brian Hedensted ret i, at der skal gøres noget ved rekrutteringsproblematikken.

”Jeg har ikke mulighed for at vurdere det konkrete forslag om Møgelkær Fængsel, men jeg er enig i, at der skal sættes ind i forhold til rekruttering af fængselsbetjente. Jeg tror bare ikke, at løsningen nødvendigvis er at åbne nye uddannelsessteder. Jeg tror, vi skal øge kendskabet til jobbet som fængselsbetjent og være meget bedre til at fortælle de gode historier om jobbet. Det er en lukket verden, og lige nu læser man mest om vold og overfald i medierne,” siger hun.

”Jeg vil ikke udelukke, at det er en god idé at åbne en skole i Jylland. Men hvis man skal drive uddannelsescenter andre steder end i Birkerød, vil det kræve en nærmere analyse af, hvad der skal til, hvordan det skal drives og hvad det vil koste,” siger uddannelseschefen.

Af Maria Hamilton