Forsikringsagenturforeningen-valg til Tryghedsgruppen i Region Nordjylland

Der skal snart være valg til Tryghedsgruppen i Region Nordjylland.

Interesserede medlemmer, der er forsikringstagere i Tjenestemændenes Forsikring kan læse mere her