Fornyet aftale: Kompensation ved pålagt corona-test

Fængselsforbundet har aftalt med direktoratet, at forbundets medlemmer vil blive kompenseret, hvis de pålægges at tage en corona-test i fritiden. Det er samme vilkår som tidligere, hvor Covid-19 også var en samfundskritisk sygdom.

Det er vigtigt, at du er sikker på, at du er blevet pålagt at blive testet af arbejdsgiveren. I den situation vil du blive kompenseret med 600 kroner pr. test, når testen foregår i din fritid.

Hvis du bruger mere end to timer på testen (inklusive eventuel kø og transport) aflønnes yderligere med 300 kroner pr. påbegyndt time.

Kompensationen gælder også ved test, der udføres på ikke-vaccinerede, så de kan fremvise coronapas.

Hvis arbejdsgiver tilbyder test i arbejdstiden, vil der ikke være mulighed for kompensation. Kun hvis man eventuelt har private transportudgifter.

NB: Krav om Coronapas indføres i Kriminalforsorgen fra onsdag den 8. december. Aftalen om kompensation gælder først for test, der er udfærdiget med henblik på at fremvise coronapas fra denne dato og frem.