Forlig på statens område

Fængselsforbundets medlemmer får sammen med statens øvrige ansatte en generel lønstigning på 1,1 procent over de næste to år. Det er finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) blevet enige om ved overenskomstforhandlingerne.

Samtidig er det lykkedes CFU, at få finansministeren til at droppe tre tunge krav. Det gælder kravene om at: 1) forringe tjenestemandspensionen; 2) afskaffe reguleringsordningen; og 3) gennemføre forringelser på arbejdstiden.

Ministeren fik altså ikke held med at forringe tjenestemandspensionen, således at den pligtige afgangsalder allerede skulle afskaffes i 2014. Problemstillingen blev behandlet i den seneste udgave af fagbladet.

Det lykkedes heller ikke ministeren at afskaffe reguleringsordningen, som sikrer, at lønnen i det offentlige automatisk følger lønnen på det private arbejdsmarked.

Kravet om forringelser på arbejdstidsområdet ville betyde, at aftentillægget først skulle udbetales fra klokken 18 (i stedet for klokken 17). Dette krav blev også taget af bordet.

Overenskomstforliget indeholder desuden en række initiativer i forhold til at fremme en tillidsdagsorden i staten. Forliget omfatter blandt andet en ny samarbejdspakke og en ny kompetencepakke.