Forhandlinger om Ny Løn skudt i gang

I dag starter årets forhandlinger om Ny Løn. Hold derfor øje med Kriminalforsorgens intranet, hvor nyhed, materiale og indstillingsblanket lægges ud.

Både forbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen betragter 2015 som et overgangsår. Det vil derfor langt hen ad vejen blive ”business as usual” – på trods af den pågående reorganisering af Kriminalforsorgen. Vi må dog forvente en smallere ramme end sidste år. Der er ingen tvivl om, at forhandlingerne bliver vanskelige, men Fængselsforbundets tillidsfolk lægger sig naturligvis i selen for at opnå det bedst mulige resultat til medlemmerne. 
 
Forbundet har desuden aftalt med direktoratet, at der anvendes en fælles blanket til indstilling om Ny Løn tillæg. Indstillinger kan derfor foregå på to måder. Enten ved en indstilling fra ledelsen eller ved en indstilling til forbundets tillidsrepræsentanter. Alle indstillinger bliver behandlet fortroligt.
 
Man skal sende indstillinger om tillæg på sig selv eller en kollega direkte til forbundets tillidsrepræsentanter, hvis man ønsker at komme i betragtning til årets lønforhandling.

Indstillingsblanket kan findes på intranettet eller hentes her. 

Deadline for indstillinger er den 5. november.
 
Der sker først en prioritering på baggrund af de indsendte indstillinger, dernæst en forhandling og til sidst en udmøntning.
 
Indstillingerne skal begrundes og kan tage udgangspunkt i de udmeldte kriterier. Der kan indstilles til henholdsvis kvalifikationstillæg, rekrutterings- og fastholdelsestillæg, funktionstillæg, engangsvederlag, oprykning fra løngruppe 2 til 3 samt ændringer af medarbejderens pensionsforhold. Forbundet vil prioritere varige tillæg.