Forebyggelsespakken til fængsler

Som en særligt nedslidningstruet branche får vi nu hjælp til en målrettet indsats til at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Forebyggelsesfonden udbyder forebyggelsespakker, der trin for trin beskriver, hvad fængsler og arresthuse skal sætte i gang for at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden. Der er afsat penge til dækning af udgifterne for institutionerne.

Der udbydes to forskellige pakker. Omdrejningspunktet for begge pakker er et fremtidsværksted med fokus på det psykiske arbejdsmiljø. I den ene pakke er der desuden fokus på fysisk træning. Det tager cirka 4-12 måneder at gennemføre et pakkeforløb. Der kan søges om støtte til op til 40 deltagere pr. forebyggelsespakke.

Fængselsforbundet er meget tilfredse med at der afsættes midler til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere om forebyggelsesparken her

Med venlig hilsen

Ina Rasmussen
forbundskasserer