Fordobling af arbejdsskadesager

Modsat resten af arbejdsmarkedet stiger antallet af fængselsbetjentes arbejdsskader. Der er indberettet dobbelt så mange sager i 2016 som sidste år.

Jobbet som fængselsbetjent er opslidende for både krop og sjæl, og allerede inden 2016 er omme, er der oprettet 73 nye arbejdsskadesager på medlemmer af Fængselsforbundet, hvilket er en fordobling i forhold til 2015, hvor der var 35 sager i løbet af året.

Der går altså ikke lang tid imellem, at der lander en eller flere nye arbejdsskadesager hos Fængselsforbundet. Det kan forbundssekretær Bo Yde Sørensen mærke. Han er tovholder på de sager, som behandles på forbundskontoret i Valby.

“Der er pres på i øjeblikket. Folk står oftere og oftere alene ude i fængslerne med benhårde indsatte. Og det slider. Generelt har de mange episoder med vold og trusler krævet sine ofre. Alene i Nyborg har skudepisoden givet næsten ti sager,” siger han.

Sagerne fylder godt hos Fængselsforbundet, for der går ofte mere end et år, før en sag bliver afgjort af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I øjeblikket behandler forbundet derfor mere end 100 sager.

Modsat resten af arbejdsmarkedet
Udviklingen i antallet af anmeldte arbejdsskader for fængselsbetjentente bevæger sig den modsatte retning af tendensen på resten af arbejdsmarkedet. Ser man på hele arbejdsmarkedet, er der sket et fald i antallet af arbejdsskadesager de seneste to år. Det viser statistik fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Faldet gælder faktisk også for den branche, som fængselsbetjente hører under nemlig Offentlig administration, forsvar og socialforsikring. Men altså ikke for fængselsbetjentene specifikt.

En ud af fire sager handler om PTSD
Arbejdsskadesagerne blandt fængselsbetjente deler sig ligeligt i to overordnede kategorier: Fysiske og psykiske. Ifølge Bo Yde Sørensen drejer cirka hver fjerde sag sig om PTSD.

De fysiske arbejdsskader handler, om skader opstået i magtanvendelser eller på en Kriminalforsorgens konflikthåndteringskurser: “Man er måske landet forkert på en skulder ved en magtanvendelse eller fået en nakkeskade ved øvelse af greb med sine kollegaer,” siger Bo Yde Sørensen.

Af Kristian Westfall