Forbundskontoret holder lukket

Forbundskontoret holder lukket

Forbundskontoret holder lukket fredag efter Kr. Himmelfarts dag
d. 22. maj 2009.

Mandag og tirsdag d. 25. og 26. maj 2009 holder Dansk
Fængselforbund kongres og forbundskontoret åbner derfor først igen
onsdag d. 27. maj 2009.

Alle medlemmer ønskes en god Kr. Himmelfarts ferie.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand