Forbundet vinder sag efter voldsom fangeflugt

Forbundet vinder sag efter voldsom fangeflugt

Fængselsforbundet har fået Københavns Byrets ord for, at
Kriminalforsorgen begik en fejl ved at placere en farlig fange i et
lille arresthus.

Det står fast efter byretten i går gav Fængselsforbundet medhold
i en sag, som forbundet havde anlagt efter en voldsom fangeflugt
fra Arresthuset i Frederikssund i 2007. Forbundet mener, at
fangeflugten – hvor to arrestbetjente blev overfaldet – kunne være
undgået, hvis den indsatte var blevet placeret i et større
arresthus. Den indsatte var en 29-årig narkokriminel og formodet
krigsforbryder fra det tidligere Jugoslavien, som var
varetægtsfængslet for at være i besiddelse af 39 kilo kokain.

Ved flugten fik den 29-årige hjælp til at flygte af en anden
mand, som indfandt sig i arresthuset. Sidstnævnte slog den ene
arrestbetjent i ansigtet med knytnæve. Da arrestbetjentens kollega
kom til hjælp, blev begge betjente truet med en pistol. Derefter
flygtede den 29-årige sammen med sin hjælper. Fængselsbetjenten,
der blev slået i hovedet, er efter episoden blevet afskediget fra
Kriminalforsorgen med PTSD.

Byretten har afgjort, at det var en ansvarspådragende fejl, at
Kriminalforsorgen havde placeret den indsatte i Arresthuset i
Frederikssund, hvor der kun var to på vagt, fremfor i et arresthus
med bedre sikkerhed. Politiet og Kriminalforsorgen burde være
opmærksom på, at der var tale en farlig person, der kunne udgøre en
sikkerhedsrisiko. Han havde allerede forsøgt at flygte en gang.
Retten skriver i sin afgørelse, “At undladelsen at træffe
beslutning om overførsel af den indsatte til et arresthus med
højere sikkerhedsniveau må antages at have forøget risikoen for
overfaldet væsentligt.”

Forbundssekretær René Larsen siger om afgørelsen: “Vi er glade
for, at domstolen giver os ret i, at man ikke uden videre kan
placere farlige indsatte i arresthuse med lav bemanding. Det er
desværre noget, som sker i al for høj grad. Kriminalforsorgen
bliver nødt til at lytte til medarbejderne og flytte hårde
kriminelle til arresthuse og fængsler med bedre sikkerhed.”

Sagen blev ført for forbundet af advokat Søren Kroer fra
advokatfirmaet Elmer & Partnere.

René Larsen
Forbundssekretær