Forbedret lønaftale for lr. 17

Forbedret lønaftale for lr. 17

Aftale om et forbedret lønforløb for fængselsfunktionærer i
lønramme 17.

Dansk Fængselsforbund og Direktoratet for Kriminalforsorgen har
indgået aftale om et udvidet lønforløb for alle
fængselsfunktionærer i lønramme 17.

Aftalen betyder, at slutskalatrinnet for basismedarbejdere i
lønramme 17, med virkning fra den 1. april 2007, ændres fra
skalatrin 26 til skalatrin 29 – indtil der eventuelt opnås en
aldersbetinget lønramme 20 stilling, hvor slutlønnen er skalatrin
31.

Dansk Fængselsforbund er meget tilfreds med at der er opnået
enighed om anvendelse af resten af lokallønsmidlerne i indeværende
overenskomstperiode til finansiering af en aftale, der tilgodeser
en stor del af forbundets basismedlemmer.

Forbundet finder, at aftalen giver et godt udgangspunkt for de
kommende drøftelser om indførelse af Ny Løn indenfor hele Dansk
Fængselsforbunds forhandlingsområde.

Forbundet er klar over, at nogle medlemmer (fx visse
aldersbestemte lønramme 20 stillinger) vil blive “overhalet”
lønmæssigt, men finder det under alle omstændigheder overordentligt
tilfredsstillende at cirka 600 af forbundets basismedlemmer nu
opnår en årlig lønstigning på mellem 4.204 kr. og 10.974 kr. – ud
over den generelle lønstigning på overenskomsten.

Det er endvidere meget glædeligt, at alle fængselsfunktionærer i
lønramme 17 får et udvidet lønforløb og Dansk Fængselsforbund har
dermed gennemført endnu en væsentlig del af den vedtagne
lønpolitik.

Se aftalen her.

Kim Østerbye
Forbundsformand