Flere fuldmægtige – færre fængselsbetjente

Mens antallet af betjente og værkmestre falder, ansætter Kriminalforsorgen flere administratorer.

Den gamle historie om kampen mellem varme og kolde hænder udfolder sig i Kriminalforsorgen for fuldt flor.

Bemandingen på fængselsgangene bliver ringere år for år. Alligevel er der flere til at stå for de overordnede planer.

I de to seneste år har der været en nettoafgang af fængselsbetjente og værkmestre på 125 årsværk, samtidig er ledelse og administration øget med 30 årsværk.

Alene i 2019 er der eksempelvis ansat 31 nye fuldmægtige, mens der kun er stoppet 12.

Hvor det altså ikke er muligt at rekruttere tilstrækkeligt med personale til at arbejde i marken, går det bedre med at skaffe folk til at bemande skrivebordene.

Dermed fortsætter den generelle udvikling i Kriminalforsorgen.

Antallet af medarbejdere i ledelse og administration har i seneste ti år ligget konstant omkring 800. Samtidig er antallet af fængselsbetjente og værkmestre faldet fra 3.000 til 2.400. Der er altså 600 færre fængselsbetjente og værkmestre.

Administrationen udgør derfor en meget større del af Kriminalforsorgens lønbudget nu end tidligere.

Formand: Kritisabelt
Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen kalder udviklingen for stærk kritisabel: ”Man fjerner ressourcer fra dem, som har kontakt med de indsatte, og bruger flere ressourcer på regneark, powerpoint og managementværktøj. Det er ikke den udvikling, vi har brug for.”

Han mener, at Kriminalforsorgen bliver dårligere og dårligere til at løse sin kerneopgave, og arbejdsmiljøet forringes: ”Det er klart, at vi ikke kan løse de samme ting, når basispersonalet skrumper så kraftigt. Kriminalforsorgens evne til at resocialisere kriminelle udhules jo år for år, og samtidig forringes vores arbejdsmiljø, hvilket PTSD-undersøgelsen jo også viser med al tydelighed.”

Ingen kommentarer
Fagbladet har spurgt Kriminalforsorgens HR-kontor hvorfor antallet af fængselsbetjente og værkmestre er faldet, mens antallet af medarbejdere i ledelse og administration er steget. På grund af coronasituationen har Koncern HR desværre ikke haft mulighed for at svare.

Af Søren Gregersen