Flerårsaftale på plads

Regeringen har i eftermiddag indgået aftale om Kriminalforsorgens økonomi 2013-2016 med Enhedslisten, Liberal Alliance og de Konservative.

Aftalen tilfører Kriminalforsorgen 1,7 milliarder kroner over fire år. Finansieringen bliver blandt andet fundet ved at skære i det offentlige tilskud til tandrensninger. Venstre og Dansk Folkeparti er skeptiske over for finansieringen. De to partier er derfor ikke med i forliget.

Flerårsaftalen sikrer blandt andet:

  • 200 nye pladser i tilknytning til eksisterende fængsler.
  • 48 særlige pladser til rockere og bandemedlemmer i Statsfængslet Østjylland.
  • Øget brug af samfundstjeneste og fodlænker.
  • Styrket sikkerhed. Herunder sikring af arresthuse mod indsmugling.
  • Yderligere 5 narkotikahunde og hundeførere.
  • Styrket uddannelse og beskæftigelse af indsatte.
  • 22 millioner kroner til efteruddannelse af fængselsbetjente.
  • Styrket opfølgning på alenearbejde.
  • Ca. 120-150 nye årsværk i løbet af aftaleperioden.

Aftaleteksten kan ses her.