Fem forslag: Styrk jobbet for dem der er tilbage

Kriminalforsorgen har svært ved at rekruttere tilstrækkeligt med nye medarbejdere, men den største udfordring er at holde på de medarbejdere, der er her i forvejen. Hvis udviklingen skal vendes, kræver det, at medarbejderne får gejsten tilbage. Fængselsforbundet har fem forslag til at styrke jobbet.


1. Sæt igen fokus på relationsarbejdet

Manglende tid til de indsatte er en af hovedårsagerne til, at fængselsbetjente forlader jobbet. Fængselsbetjentene har ikke valgt faget for at uddele mad og følge fanger på toilet. De er gået ind i det for at gøre en forskel. Men i takt med, at der er færre og færre ansatte til flere og flere indsatte, bliver det sværere at se værdien i jobbet. Der er brug for, at betjentene kommer tilbage på afdelingerne for at styrke den resocialiserende indsats.

Derfor skal:

 • Den enkelte betjents ansvar for de indsatte tilbage.
 • Betjentenes evne til at skabe relationer med de indsatte være et succeskriterium og omdrejningspunkt for opgaveløsningen i Kriminalforsorgen.
 • Betjentenes tid udnyttes aktivt til at træne indsattes sociale færdigheder og påvirke deres sociale normer.
 • Energien bruges på de indsatte, der har størst risiko for at begå kriminalitet igen, og der skal sættes fokus på det, der kan ændres via behandling, beskæftigelse og uddannelse.

2. Invester i personalet

Ringe løn og få udviklingsmuligheder vejer tungt blandt årsagerne til, at fængselsbetjente siger op. Hvis man skal undgå, at Kriminalforsorgen mister så mange kvalificerede medarbejdere, er der behov for bedre aflønning og en helt ny tilgang til personalet. Der er brug for at styrke fængselsfagligheden ved at skabe flere muligheder for kompetenceudvikling og karriereforløb. Når man løser en væsentlig myndighedsopgave er det afgørende, at personalet løbende bliver opkvalificeret og bevarer den professionelle integritet.

Der er blandt andet brug for viden om:

 • Konflikthåndtering
 • Arbejdet med forskellige typer af indsatte – for eksempel psykisk syge og bandekriminelle
 • IT-løsninger
 • Sagsbehandling, lovgivning, samarbejdet med kommuner med videre
 • Personalemøder og faglige arrangementer

3. Styrk uddannelsen af nye betjente

Kriminalforsorgen bruger store ressourcer på at rekruttere flere betjente – både fængselsbetjente og transportbetjente. Det er lykkedes at skaffe nye kollegaer, men desværre stopper mange hurtigt igen. Andelen af elever, som dropper ud, er øget væsentligt.

Mange er overraskede over, at jobbet er noget andet, end de forventede. Et af problemerne er, at eleverne kastes for hurtigt ud i jobbet. Mange elever føler, at de er overladt alene i et job med store udfordringer.

 • Styrk opbakningen af eleverne ved at forbedre praktikvejlederordningen. Lad eleverne i højere grad gå med faste kollegaer. Og indfør en maksimalgrænse for, hvor mange elever, den enkelte institution kan rumme.
 • Styrk uddannelsesforløbet ved at lade eleverne begynde i fængslerne. Drop den virksomhedsforlagte undervisning (VFU). Og indfør praktisk viden i drift og sagsbehandling for at styrke koblingen mellem teori og praktik.
 • Drop SU. Kriminalforsorgen rekrutterer blandt danskere med livserfaring og familie. Det er en økonomisk udfordring at være på SU. Derfor bør Kriminalforsorgen droppe SU på teoridelen af uddannelsen for at tiltrække flere ansøgere.

4. Styrk sikkerheden i jobbet

Fængselsforbundet har i årevis understreget, at vores medlemmers primære sikkerhed ikke består i hegn, kameraer og peberspray. Den vigtigste sikkerhed består i den dynamiske sikkerhed i form af god kontakt mellem indsatte og ansatte. Det er derfor frustrerende, at den dynamiske sikkerhed ikke prioriteres i Kriminalforsorgen, men tværtimod svækkes i takt med, at der fjernes personale fra postbesættelsen.

I den seneste flerårsaftale blev der sat fokus på sikkerheden. Alligevel bliver én fængselsbetjent overfaldet med vold eller trusler hver dag. Vi har i senere år set en række af voldsomme overfald, hvor vores kollegaer er blevet overhældt med kogende olie, slået med metalgenstande eller lignende. Overfaldene har store konsekvenser for den enkelte og er medvirkende til, at risikoen for PTSD er alt for høj.

Alle aspekter af sikkerheden i jobbet skal styrkes. Der er brug for handling bag Kriminalforsorgens motto, om at alle skal kunne møde trygt på arbejde.


5. Løs arbejdsmiljøproblemerne

Kriminalforsorgen har i mange år haft alvorlige arbejdsmiljøproblemer. Sygefraværet er tre gange højere end blandt statens øvrige medarbejdere og antallet af nedslidte er meget højt. I 2019 og 2020 er 180 kollegaer blevet afskediget på grund af deres helbred. Det er mere end dobbelt så mange som normalt.

Følelsesmæssig udmattelse, skæve arbejdstider, beordret overarbejde og tvungne udstationeringer udpeges af mange som årsagerne til, at de søger væk fra jobbet.

 • Der mangler pauser i hverdagen, som de kan bruge til at bearbejde kritiske situationer.
 • Der mangler kriseberedskab, som begrænser skaderne af voldsomme hændelser.
 • Der er brug for hurtig indgriben ved signaler på stress, bedre opfølgning efter kritiske episoder og vedvarende hjælp til sygemeldte.