Fejl i sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen

Fængselsforbundet er tilfredse med, at beskæftigelsesministeren reagerer så konsekvent på resultatet af Kammeradvokatens undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling.

Det er klart uacceptabelt, at så stort et antal sager er afgjort fejlagtigt eller er behæftet med fejl.

Beskæftigelsesministeren har besluttet, at der skal gives mulighed for at genoptage sager om eksempelvis erhvervsevnetabets størrelse.

Arbejdsskadestyrelsen har lagt en vejledning om genoptagelse ud på deres hjemmeside. Forbundet anbefaler, at du rådfører dig med en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, inden du anmoder om at få en sag genoptaget.

Se Arbejdsskadestyrelsens vejledning her