Fastslået med syvtommersøm: Fængselsbetjente har et lønefterslæb


Enhver tvivl om fængselsbetjentenes ringe lønvilkår bør nu være borte. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet, efter Lønstrukturkomiteen i dag konkluderer, at fængselsbetjente har et lønefterslæb i forhold til andre erhvervsgrupper, når man ser på fængselsbetjentes ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelsesniveau.

Konklusionen kommer ikke som en stor overraskelse for Fængselsforbundet, eftersom samme konklusion har været fremme før. Hvilket forbundet talrige gange har gjort opmærksom på.

Institut for Menneskerettigheder har eksempelvis konkluderet, at fængselsbetjente ikke har fulgt lønmæssigt med deres uddannelsesniveau siden tjenestemandsreformen i 1969. Ligesom en simpel rangering af lønningerne blandt tjenestemandsansatte placerer fængselsbetjente nederst i lønhierarkiet.

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, hilser derfor Lønstrukturkomiteens rapport velkommen: “Vi er tilfredse med komiteens konklusioner for vores faggruppe. Det er positivt, at de entydigt slår fast, at fængselsbetjente har et lønefterslæb,” siger han.

Forbundsformanden forventer, at komiteens konklusioner vil danne grundlag for uddelingen af ekstra lønmidler til offentligt ansatte.

“Tiden er inde til at rette op på den skæve fordelingsnøgle, som har fastlåst vores faggruppe lønmæssigt gennem 50 år. Lønnen betyder i sagens natur en del, når vi både skal holde på vores nuværende dygtige kollegaer og tiltrække nye. Det får vi forhåbentlig bedre muligheder for i fremtiden,” siger Bo Yde Sørensen.


Det er ikke kun kvindedominerede fag, som holdes i skak af lønreformen fra 1969