Fastholdelsestillæg forlænges


Fængselsforbundet og Kriminalforsorgen har aftalt at forlænge fastholdelsesaftalen i første halvår af 2023.

Målet er fortsat at fastholde flere kollegaer i jobbet. Aftalen er dog justeret på enkelte punkter. Der vil ikke længere være et stabilitetstillæg. Til gengæld indføres et mobilitetstillæg og et cheftillæg.

Desuden bliver eleverne omfattet af fastholdelsestillægget.

Fængselsforbundet formand Bo Yde Sørensen er tilfreds med, at aftalen – som blev indgået sidste sommer – nu forlænges:

”Det er meget positivt, at der fortsat er et ønske om at anerkende medarbejdernes ekstra indsats via lønnen. Vi bliver nødt til at værdsætte dem, som bliver i jobbet og knokler. De fortjener et skulderklap,” siger han.

Aftalen omfatter i forskellig grader elever, fængselsbetjente, værkmestre, transportbetjente, enhedsledere, enhedschefer og sektionschefer i fængsler og arrester.

Det er meget positivt, at der fortsat er et ønske om at anerkende medarbejdernes ekstra indsats via lønnen. Vi bliver nødt til at værdsætte dem, som bliver i jobbet og knokler. De fortjener et skulderklap, siger Bo Yde Sørensen.

Vederlag for særlig indsats på 1.000 kroner pr. måned: Vederlaget tildeles fængselsbetjente, værkmestre, transportbetjente, enhedsledere, enhedschefer og sektionschefer i fængsler og arrester, som yder en særlig indsats ved at have 24 overarbejdstimer/mistede fridage eller derover pr. måned fra 1. januar 2023 til 30. juni 2023.

Desuden er fængselsbetjentuddannede/værkmestreuddannede medarbejdere ansat i et udslusningsfængsel, i et områdekontor, i en IO-afdeling, i direktoratet eller på skolerne og som tager vagter i fængsler/arrester og som i den forbindelse har 24 overarbejdstimer/mistede fridage eller der over pr. måned, også omfattet af vederlaget.

Mobilitetsvederlag på 1.000 kroner pr. måned: Vederlaget tildeles fængselsbetjente, som udlånes mellem institutioner i eller uden for eget område i en måned til et fængsel eller arrest og i den forbindelse pr. måned fra 1. januar 2023 til den 30. juni 2023 gør tjeneste på et andet tjenestested end det sædvanlige tjenestested. Vederlaget opgøres i juli 2023.

Fastholdelsesvederlag på 5.000 kroner: Vederlaget tildeles elever (fængselsbetjentelev, transportbetjentelev, værkmesterelev og meritelev), fængselsbetjente, værkmestre, transportbetjente og enhedsledere i fængsler og arrester, som er i aktiv tjeneste den 30. juni 2023. Vederlaget opgøres i juli 2023.

Chefvederlag på 5.000 kroner: Vederlaget tildeles enhedschefer og sektionschefer i fængsler og arrester for særlig indsats fra 1. januar 2023 til den 31. marts 2023. Vederlaget opgøres i april 2023.


Der er afsat 35 millioner kroner til fastholdelse af fængselspersonale