Fangerne er godt tilfredse med fængselsbetjentene

Et flertal af de indsatte vurderer forholdet til fængselsbetjentene positivt. Det gælder både deres kontaktpersoner, måden betjentene taler på, deres hjælpsomhed og den generelle kontakt med betjente på afdelingerne.

Det viser den nyeste brugerundersøgelse, hvor alle indsatte har haft mulighed for at svare på spørgsmålene om afsoningsforholdene i Kriminalforsorgen.

Faktisk vurderer tre ud af fire indsatte i brugerundersøgelsen, at de ‘i høj grad’ eller ‘i nogen grad’ har god kontakt til fængselsbetjentene på deres afdeling. Det er et stort skulderklap til det uniformerede personale. Som bekendt er det jo de færreste, der er fængslet med deres gode vilje, og man må formode, at påskønnelsen fra de indsatte derfor er reel.

Fængselsbetjentene klarer sig også godt, når man sammenligner dem med de øvrige personalegrupper i Kriminalforsorgen. Faktisk er det kun præster og skolelærere som bedømmes bedre af de indsatte.
 
Hvor 75 procent af de indsatte er tilfredse med fængselsbetjentene. Er 79 procent tilfredse med præsterne og 77 procent med lærerne. Til sammenligning er det kun 69 procent, som er tilfredse med sygeplejerskerne, 66 procent som er tilfredse med socialrådgiverne og 56 procent, som er tilfredse med lægerne*.

Generelt tegner undersøgelsen et billede af trygge og gode afsoningsforhold. Desværre – og nok forventeligt – er alting dog ikke rosenrødt. Indsatte oplever nemlig stadig vold fra andre indsatte. 17 procent af de indsatte svarer ‘ja’ til, at er blevet udsat for vold fra medindsatte. Volden mellem indsatte udspiller sig i høj grad i de lukkede fængsler. 

Læs undersøgelsen her.