Fakta om jobbet som fængselsbetjent

Fængselsforbundets faktanotat samler tal for jobbet som fængselsbetjent.

Seneste nyt:

  • Antallet af fængselsbetjente er nede på 1.900
  • Der er flere fængselsbetjente, som forlader jobbet, end der kommer nye til
  • Antallet af indsatte er steget til over 4.200
  • Hver betjent tager sig i snit af 2,2 indsatte. For få år siden var tallet 1,4
  • Kriminalforsorgen bruger årligt over 100 millioner kroner til overarbejde

Se hele faktanotatet.ANTALLET AF FÆNGSELSBETJENTE FALDER
Trods ihærdige rekrutteringskampagner falder antallet af fængselsbetjente stadig. Der er nu kun 1.900 betjente tilbage. I den seneste flerårsaftale blev det aftalt at tilføre 300 betjente frem til 2025. I stedet er der 100 færre.AFGANGEN ER STØRRE END TILGANGEN
Der er flere fængselsbetjente, som forlader jobbet, end der kommer nye til. Siden 2013 er der ansat 1.100, men i samme periode har 1.600 betjente forladt jobbet.FLERE INDSATTE
Mens antallet af fængselsbetjente falder, stiger antallet af indsatte. I 2022 sad der dagligt 4.212 indsatte i fængsler og arresthuse. Det højeste antal siden Anden Verdenskrig.OVERFYLDTE FÆNGSLER
Det er aftalt politisk, at man maksimalt må belaste 96 procent af fængslernes kapacitet og 95 procent af arresthusenes kapacitet. Kriminalforsorgen lever ikke op til denne målsætning. I de seneste fem år har den gennemsnitlige belægningsprocent ligget på omkring 100 procent.FLERE INDSATTE I FORHOLD TIL ANSATTE
Når der bliver færre betjente og flere indsatte, skal den enkelte fængselsbetjent løbe hurtigere. I 2015 var der 1,4 indsatte pr. betjent/værkmester. I 2022 er tallet 2,2. Til sammenligning er tallet 1,2 i Norge ifølge Europarådet.


Se hele faktanotatet.