Fakta om den midlertidige aftale om H-tid og T-dage

Forbundet har indgået midlertidig aftale om afvikling af kompensationstid og skæve helligdage – såkaldt H-tid og T-dage.

Aftalen betyder, at H-tid og T-dage ikke kan afvikles løbende. En praksis som i forvejen eksisterer om sommeren i mange institutioner. Aftalen medfører desuden, at alle skal arbejde 37 timer i gennemsnit i alle uger. De udsatte skæve helligdage og kompensationstiden kan udbetales som overarbejde ved årets udgang eller overføres til 2018. Aftalen evalueres i september og udløber senest 31. december 2017.

Ved at forbundets hovedbestyrelse har nikket ja til at indgå denne aftale, har vi sammen undgået beordret overarbejde, flere feriehold, færre på ferie ad gangen, inddragne feriedage og forflyttelser. Alle tiltag arbejdsgiver kunne bestemme med ledelsesretten.

Det er udelukkende med medlemmernes interesse for øje og på grund af den pressede personalesituation, at aftalen er indgået.

Vi mener ikke, det er en god aftale, men af flere onder var det det mindste. Med aftalen forsøger vi at hjælpe medlemmer, der er presset i knæ. Der er generelt stor personalemangel og højt sygefravær. Det gælder især på Københavns Fængsler og Nyborg Fængsel.

Det betyder, at en stor del af vores kollegaer enten rejser land og rige rundt, eller har overarbejde som aldrig før. Der er usikkerhed om, man kan holde fri eller for den sags skyld komme hjem.

Denne situation har nu stået på alt for længe. Ja, det er arbejdsgiverens problem. Vi kunne være ligeglade og sige: “Det må I selv rode jer ud af”. Det har vi faktisk også gjort i ganske lang tid, uden at der er sket andet, end at problemerne er blevet værre og værre, og kollegaerne bliver mere og mere nedslidte.

Derfor måtte vi som forbund handle for at beskytte medlemmerne fra at skulle arbejde i tide og utide.

Vi håber, Kriminalforsorgen hurtigt får mere styr på personalesituationen, og husk, at aftalen er midlertidig og skal evalueres allerede til september. Herunder skal vi vurdere, om aftalen skal bringes til ophør, hvilket al sandsynlighed taler for.

Venlig hilsen

Kim Østerbye
Forbundsformand