Faglig voldgift vedrørende pensionsbidrag af fast påregnelige tillæg

Selvom overenskomstansatte som udgangspunkt får pension af faste tillæg, gælder det samme ikke for tjenestemænd.

Årsagen til, at Fængselsforbundet slår dette fast, er, at flere medlemmer henvendt sig til forbundskontoret efter, at der i  dagspressen har været artikler om en sag, som OAO, Blik og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal har vundet vedrørende pensionsindbetalinger af faste rådighedstillæg. 

Forbundet kan oplyse, at reglerne omkring pension for overenskomstansatte og tjenestemandsansatte er meget forskellige. Det gælder også retten til pension af forhandlede tillæg. 

For overenskomstansatte er udgangspunktet, at alle varige tillæg er pensionsgivende medmindre andet er aftalt. For tjenestemænd er udgangspunktet det modsatte; at tillæg ikke er pensionsgivende medmindre andet er aftalt. Forskellen er begrundet i, at vi har vores tjenestemandspension som vores primære pensionsgrundlag – de overenskomstansatte skal spare pension op på en anden måde end os, ved at indbetale pensionsbidrag til en pensionsordning. 

Sagen, der er ført af OAO på vegne af Blik og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal, kan derfor ikke overføres direkte på de rådighedstillæg, der udbetales i Kriminalforsorgen – og sagen ændrer derfor ikke noget for os. Desværre. 

Se voldgiftskendelsen her

 

Kim Østerbye
Forbundsformand