Fagbladet nr. 9 2009 på gaden

Fængselsfunktionæren nr. 9 på gaden

Nyt nr. af “Fængselsfunktionæren” 9-2009.

Læs i dette nr. om:

  • Stort fald i sygefravær – især blandt langtidssyge
  • Kriminalforsorgen vil være blandt de bedste arbejdspladser
  • Hjælp os med at teste dit arbejdsmiljø 
  • Barsel i Kriminalforsorgen
  • Nyt talerør for lederne i forbundet

og meget andet.

Se
fagbladet her

Kim Østerbye
Forbundsformand