Fagbladet nr. 7-8 2009 på gaden

Fængselsfunktionæren nr. 7-8 på gaden

Nyt nr. af “Fængselsfunktionæren” 7/8-2009 er udkommet.

Læs i dette nr. om:

  • Gravide fængselsbetjente er en udsat gruppe
  • Sygefraværet blandt gravide fængselsfunktionærer
    undersøges
  • Nyt værktøj om konflikthåndtering
  • Sikkerhedsrepræsentanten – vigtige regler
  • Dårlig kultur kommer ikke ud af ingen ting og meget andet.

Se fagbladet her.

Kim Østerbye
Forbundsformand