Fagbladet nr. 6 2009 på gaden

Fængselsfunktionæren nr. 6 på gaden

Nyt nr. af “Fængselsfunktionæren” 6-2009.

Læs i dette nr. om:

  • Arbejdsmiljøet står øverst på dagsordenen i de næste 2 år
  • Familien bliver større
  • Fyldt i arresthuse og fængsler
  • Ny HR-vision sætter focus på den enkelte medarbejder
  • Piger på prøveløsladelse
  • og meget andet.

 

Se
fagbladet her.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand