Fagbladet nr. 4 2009 på gaden

Fængselsfunktionæren nr. 4 på gaden

Nyt nr. af “Fængselsfunktionæren” 4-2009.

Læs i dette nr. om:

  • Ny rolle til fremtidens fængselsbetjent
  • Retsordfører: Kriminalforsorgen er forsømt i forhold til
    politiet
  • Fortsat usikkerhed om tillidsmandsarbejde
  • Politikerne vil have de unge ud af banderne – og
    fængslerne

og meget andet.

Se
fagbladet her.

Kim Østerbye
Forbundsformand