Fagbladet nr. 3 2009 på gaden

Fagbladet nr. 3 2009 på gaden

Nyt nr. af “Fængselsfunktionæren” 3 –
2009.

Læs i dette nr. om:

  • Situationen i Kriminalforsorgen er urimelig
  • Surt at arbejde i de lukkede fængsler
  • Forholdene i arresthusene vækker bekymring
  • De åbne fængslers mønsterbryder
  • Store problemer med tillidsrepræsentanternes
    vilkår

og meget andet.

Se
fagbladet her.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand