Fagbladet nr. 12/1 på gaden

Fængselsfunktionæren nr. 12/1 på gaden

Nyt nr. af “Fængselsfunktionæren” 12/1 – December 2009/Januar
2010.

Læs i dette nr. om:

  • Find 90 millioner kroner på budgettet
  • Mange syge savner opbakning
  • HA-afdeling knækkede Lotte
  • Nye uniformsregler
  • Arbejdsmiljøtest

og meget andet.

Se
fagbladet her

Kim Østerbye
Forbundsformand