Fagbladet nr. 11 2009 på gaden

Fængselsfunktionæren nr. 11 på gaden

Nyt nr. af
“Fængselsfunktionæren” 11-2009.

Læs
i dette nr. om:

  • Unge under 18 år fortsat bag tremmer
  • Man straffer ikke børn
  • Punktum på Herstedvester
  • Lidt om Arbejdstilsynet og smiley-ordningen
  • Skræddersyet lederkursus til to arresthuse

og meget andet…

Se
fagbladet her.

Kim Østerbye
Forbundsformand