Fagbladet nr. 10 2009 på gaden

Fængselsfunktionæren nr. 10 på gaden

Nyt nr. af “Fængselsfunktionæren” 10-2009.

Læs i dette nr. om:

  • Nedslidte bliver hurtigere fyret
  • Hurtigere afskedigelser trækker sygefraværet ned
  • Arbejdspladsvurderingen (APV) – hvad går det ud på?
  • Mere udeliv bag murene
  • Når fængselsfolk løber, er de på vej hjem

og meget andet.

Se
fagbladet her.

Kim Østerbye
Forbundsformand